Δικαίωμα Επιστροφής

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση και χωρίς να αναφέρει τους λόγους εντός 14 ημερολογιακών ημερών, με μόνη επιβάρυνση το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την ημέρα όπου ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφαση του για υπαναχώρηση, επιστρέφει τα αγαθά, συμπληρώνοντας την φόρμα υπαναχώρηση και στην κατάσταση στην οποία παρέλαβε το προϊόν.

Στην συνέχεια η Εταιρία επιστρέφει στον καταναλωτή την αξία των προϊόντων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Δεκτές γίνονται οι επιστροφές, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί πως τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρέλαβε ο καταναλωτής,

Επίσης για την ορθότερη εφαρμογή της διαδικασίας και την επαλήθευση της αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων, προτείνουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα να είναι συνοδευόμενα με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε προϊόντα που αναγράφεται στην περιγραφή ότι υπάρχει Εγγύηση Αντιπροσωπείας, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να ελεγχθούν από την αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αντιπροσωπεία ότι το επιστρεφόμενο προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας της υπαναχώρησης.